• Biotehnološka (genetička) ispitivanja namirnica, poljoprivrednih proizvoda i hrane za životinje (ispitivanje GMO)
 • Biohemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje ( određivanje sadržaja mikotoksina u žitaricama, jezgrastom i sušenom voću, začinima i hrani za životinje)
 • Hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje biljnog porekla (ostaci pesticida i sadržaj teških metala)
 • Tehnička senzorna ispitivanja hrane (voće i povrće)
 • Sadržaj teških metala u životnoj sredini- zemljištu, mulju i sedimentu
 • Hem ispit ( ostaci pest, sadržaj teških metala i sadržaj akrilamida)
 • LC-MS/MS Dionex UltiMate 3000/Thermo TSQ Quantum Access Max
 • LC-MS/MS VANQUISH CORE/TSQ Quantis Plus
 • GC-MS/MS sistem Thermo Trace 1300/TSQ 9000
 • ICP-OES sistem Thermo iCAP 6500 Duo
 • Mikrotalasna pećnica Milestone Ethos Up
 • Real Time PCR QuantStudio 5, Applied Biosystems
 • Automatizovani sistem za purifikaciju nukleinskih kiselina SaMag-12
 • 7500 Real Time PCR Applied Biosystems
 • Infinite F200 PRO TECAN
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 • EDUCONS Univerzitet, Sremska Kamenica
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo , Novi Sad
 • Institut za zemljište, Beograd
 • Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo
 • Javna ustanova Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka
 • Savacoop d.o.o., Novi Sad
 • Jugoinspekt Novi Sad
 • FINS – Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad