O nama

A BIO TECH LAB d.o.o. laboratorija se nalazi u Sremskoj Kamenici, ulica Vojvode Putnika 87. Laboratorija je počela sa radom 2008. godine na osnovu zahteva tržišta. Prvi put je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije 2008, a reakreditovana 2012. i 2016. godine (broj rešenja 01-251) i pruža kvalitetne i pouzdane usluge usaglašene sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025: 2006. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede (404-02-54/42/2009-06, 404-02-71/41/2011-09 i 404-02-22/14/2014-09), laboratorija je ovlašćena za laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane, poljoprivrednih proizvoda, hrane za životinje i ovlašćena za ispitivanje GMO, proizvoda od GMO i proizvoda koji sadrže GMO od strane Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br 320-03-02975/2008-08.

Delatnost laboratorije se zasniva na angažovanju iskusnih i stručnih kadrova i korišćenju najsavremenije analitičke opreme čije rezultate potvrđuju međunarodni testovi osposobljenosti, uz poštovanje nacionalnih i međunarodnih propisa za hemijske, biohemijske i biotehnološke analize poljoprivrednih proizvoda, njihovih prerađevina i životnih namirnica.

Poverenje i kvalitet, laboratorija ostvaruje stalnim poboljšanjem nivoa svojih usluga kroz permanentnu edukaciju kadrova, osvremenjavanje opreme, usvajanje novih metoda i praćenje svetskih trendova u oblasti hemijskih, biohemijskih i biotehnoloških ispitivanja.

Hemijska laboratorija

Ispituje ostatke pesticida i sadržaj akrilamida u namirnicama biljnog porekla kao i sadržaj teških metala u prehrambenim proizvodima i životnoj sredini (zemljište, sediment i mulj), kao i tehničku senzornu analizu kvaliteta voća i povrća, u cilju kontinualnog unapređenja nivoa zaštite potrošača i podizanja stepena zdravstveno bezbedne hrane.

Biotehnološka laboratorija

Ispituje i utvrđuje prisustvo genetičke modifikovanosti ( GMO) u proizvodima biljnog porekla domaće i strane proizvodnje kao i sadržaj mikotoksina u hrani: žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, jezgrastom voću, sušenom voću, začinima i hrani za životinje.. Analizama semena kukuruza, soje, uljane repice, šećerne repe, soje, pirinča, pšenice i njihovih proizvoda, koji su dostupni našim potrošačima, daje se doprinos praćenju proizvoda koji sadrže GMO i primesa poreklom od genetički modifikovanih organizama.