Saradnja

Laboratorija sarađuje sa srodnim organizacijama koje obavljaju istraživaku, naučnu i inovacionu delatnost, kao i sa Privrednim društvima, pravnim i fizičkim licima koja se bave proizvodnjom.

Ostvarene saradnje:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
 • EDUCONS Univerzitet, Sremska Kamenica
 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo , Novi Sad
 • Institut za zemljište, Beograd
 • Javna ustanova Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka
 • Victoria logistic, Novi Sad
 • Lidl
 • Darkom
 • La Linea Verde
 • Poljoprivredna stručna služba Ruma
 • Iceberg Salat Centar
 • Institut za kukuruz "Zemun polje"
 • Superlab
 • Syngenta
 • Limagrain
 • Corteva Agriscience
 • UBM Feed
 • Jugoinspekt Novi Sad
 • FINS – Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
 • Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Beograd
 • RWA Srbija, Beograd
 • Delta Agrar, Beograd
 • Savacoop, Novi Sad
 • Chemical Agro Sava, Beograd
 • Sp Laboratorija ,Bečej
 • Naučni Institut za veterinarstvo, Novi Sad
 • MP Lab, Beograd
 • Rea Lab , Beograd
 • Zavod za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad
 • Eko Lab Padinska Skela, Beograd
 • Zavod za javno zdravlje Šabac
 • Veterinarski zavod Subotica
 • Federalni zavod za poljoprivredu, Sarajevo BH
 • Axereal Serbia d.o.o., Novi Sad
 • Bee Logistika 021 d.o.o., Novi Sad
 • Gebi d.o.o., Čantavir
 • Sanders d.o.o., Temerin
 • Marbo Product d.o.o., Beograd
 • ADS Interkomerc d.o.o., Novi Sad
 • Anova NNL d.o.o., Sremska Kamenica
 • KWS Srbija d.o.o., Beograd
 • Lesko d.o.o., Požarevac
 • De Heus d.o.o., Šabac
 • Farm Commerce d.o.o., Čantavir
 • Kozmetik Plus d.o.o., Niš
 • Benlian Foods d.o.o., Niš
 • The Fun&Fit Company d.o.o., Beograd
 • Bio zrnce d.o.o., Novi Sad